Nieuws uit de sector

Wat is een zonnepaneel?

2021-09-22
Zonnepaneel is een apparaat dat direct of indirect zonnestralingsenergie kan omzetten in elektrische energie door middel van een foto-elektrisch effect of een fotochemisch effect door zonlicht te absorberen. De meeste zonnepanelen zijn voornamelijk gemaakt van "silicium". Vanwege de hoge productiekosten heeft het echter enkele beperkingen bij het wijdverbreide gebruik ervan. In vergelijking met gewone batterijen en oplaadbare batterijen zijn zonnecellen meer energiebesparende en milieuvriendelijke groene producten.