Nieuws uit de sector

Controle en onderhoud van het zonnepaneel

2021-11-04
1. Controleer of het batterijbord beschadigd is. Het wordt op tijd gevonden en vervangen.(zonnepaneel)

2. Controleer of de verbindingsdraad en de aardedraad van de batterijkaart goed contact maken en eraf vallen.(zonnepaneel)

3. Controleer of er verwarming is bij de aansluiting van de combibox.(zonnepaneel)

4. Controleer of de beugel van de batterijkaart los en kapot is.(zonnepaneel)

5. Controleer en reinig het onkruid rond de batterijkaart die de batterijkaart blokkeert.(zonnepaneel)

6. Controleer of het oppervlak van de batterijkaart bedekt is.

7. Controleer de vogelpoep op het oppervlak van de batterijkaart en reinig deze indien nodig.

8. Identificeer de reinheid van de batterijkaart.

9. Bij winderig weer moet een sleutelinspectie worden uitgevoerd op het batterijbord en de ondersteuning.

10. In geval van zware sneeuwval moet het batterijpaneel tijdig worden schoongemaakt om sneeuw en ijs op het oppervlak van het batterijpaneel te voorkomen.

11. Controleer bij hevige regen of alle waterdichte afdichtingen in goede staat zijn en of er waterlekkage is.

12. Controleer of er dieren in de centrale komen om de batterijkaart te beschadigen.

13. Bij hagelweer moet het oppervlak van het batterijpaneel voornamelijk worden geïnspecteerd.

14. De temperatuur van de batterijkaart wordt gedetecteerd en vergeleken met de omgevingstemperatuur voor analyse.

15. De geconstateerde problemen worden tijdig aangepakt, geanalyseerd en samengevat.

16. Voor elke inspectie moeten gedetailleerde gegevens worden bijgehouden om toekomstige analyses te vergemakkelijken.

17. Analysesamenvatting maken, vastleggen en archiveren.