Nieuws uit de sector

Voordelen van zonne-energie

2021-11-15
1. Universeel: de zon schijnt over het hele land zonder geografische beperkingen. Het is overal te vinden op land of zee, bergen of eilanden, en kan direct worden ontwikkeld en gebruikt, wat handig is om te verzamelen en geen mijnbouw en transport vereist.

2. Onschadelijk: de ontwikkeling en het gebruik vanzonne energiezal het milieu niet vervuilen. Het is een van de schoonste energiebronnen. Dit is uiterst waardevol in de steeds ernstiger wordende milieuvervuiling van vandaag.

3. Enorm: dezonne-stralingsenergie die elk jaar het aardoppervlak bereikt, komt overeen met ongeveer 130 biljoen ton steenkool, en de totale hoeveelheid ervan is de grootste energiebron die tegenwoordig ter wereld kan worden ontwikkeld.

4. Langdurig: Volgens de schatting van de snelheid van kernenergie die door de zon wordt geproduceerd, is de opslag van waterstof voldoende om tientallen miljarden jaren in stand te houden, en het leven van de aarde is ongeveer enkele miljarden jaren. In die zin kan worden gezegd dat de energie van de zon niet wordt gebruikt. Uitgeput.